PUG

P.U.G. și R.L.U. - Comuna Florești Reglementări urbanistice, zonificare sat Florești

P.U.G. și R.L.U. - Comuna Florești Reglementări urbanistice, zonificare sat Luna de Sus

P.U.G. și R.L.U. - Comuna Florești Reglementări urbanistice, zonificare sat Tăuți