Persoane Fizice

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL şi COPIE! ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!

 

În cazul dobândirii bunurilor impozabile prin sentinţă judecătorească la dosar se anexează copie după comunicarea sentinţei.

 

1. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: trei contract de vânzare-cumpărare cu viză REMTI și viză de fiscal, trei facturi fiscale cu viză REMTI insoțite de certificatul de atestare fiscală cu identificarea mijlocului de transport, certificat de moştenitor, contract de donaţie;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport;
 • Buletin/Carte de identitate;

2. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Trei contracte de vânzare/cumpărare traduse în limba română – traducere legalizată;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport (cartea emisă de R.A.R.);
 • Buletin/Carte de identitate;

3. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN VEDEREA ÎNMATRICULĂRII TEMPORARE

 • Declaraţie tip , completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Acte de proprietate ale mijlocului de transport: carte de identitate, certificat de înmatriculare;
 • Acte pentru dovedirea reşedintei: contract de închiriere vizat de către Administraţia Financiară, declaraţia notarială a persoanei la al cărei domiciliu locuieşte, extras de carte funciară în cazul în care deţine o proprietate în localitatea Floresti sau legitimaţie de cămin în cazul studenţilor;
 • Acte de identitate: paşaport, legitimaţie de şedere temporară în România cu viza la zi;

4. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, act de partaj şi vânzare-cumpărare etc.;
 • Buletin/Carte de identitate – pentru toţi proprietarii
 • Certificatul de performanță energetică;

5. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract vânzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare/cumpărare etc.;
 • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
 • Buletin/Carte de identitate – pentru toţi Certificatul energetic

6. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

 • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;
 • Declaraţie tip de la Camera Agricolă pe categorii de folosinţă;
 • Buletin/Carte de identitate – pentru toţi proprietarii;

7. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Buletin/Carte de identitate – pentru toţi proprietarii;
 • Autorizaţia de construcţie;
 • Procesul-verbal de recepţie; să nu depăşească 30 de zile de la data întocmirii;
 • Autorizaţia de demolare şi procesul verbal încheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii referitor la suprafaţa demolată, data terminării lucrării;
 • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
 • Certificatul energetic;

8. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract vânzare-cumpărare, autorizaţia de construcţie etc.;
 • Contract de inchiriere teren – de la Serviciul Parcări
 • Schiţa construcţiei: cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a garajului;
 • Buletin/Carte de identitate;

9. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE ÎN LEASING

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de leasing;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport;
 • Talon de înmatriculare;
 • Buletin/Carte de identitate;

10. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ/PRIVATĂ AFLATE ÎN ADMINISTRARE/FOLOSINŢĂ de către persoane fizice

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Contract de închiriere sau concesiune;
 • Buletin/Carte de identitate;

11. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 • Declaraţie tip;

Formulare impozite

 

Nume FisierLink
Anexa 1 la Model ITL001Descarcă
Anexa 2 la Model ITL002Descarcă
Anexa 3 la Model ITL003Descarcă
Anexa 4 la Model ITL004Descarcă
ITL001 Declaratie fiscala cladiri rezidentiale nerezidentiale mixte persoane fiziceDescarcă
ITL003 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului taxei pe teren persoane fiziceDescarcă
ITL005 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transportDescarcă
ITL006 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 toneDescarcă
ITL007 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apaDescarcă
ITL010 Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite taxe locale si alte venituri la bugetul local persoane fiziceDescarcă
ITL008 Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale persoane fiziceDescarcă
ITL011 Certificat de atestare fiscala pentru persoane fiziceDescarcă
ITL015 Declaratie fiscala Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitateDescarcă
ITL014 Declaratie fiscala Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitateDescarcă
ITL016 Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transportDescarcă