Zone fiscale

Conform HCL 188/2022,
Delimitarea zonelor și numărul acestora se stabilesc după cum urmează:
a) În intravilanul comunei Florești (sat Florești, sat Luna de Sus, sat Tăuți) o zonă: zona A;
b) În extravilanul comunei Florești o zonă: zona A.