Divorț în străinătate

Divorţul pronunţat în străinătate

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare (a înregistrat / transcris) actul de căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Acte necesare

Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene

Divorţul pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia divorţului pronunţat în Danemarca se înscrie prin menţiune, pe marginea actului de căsătorie, cu aprobarea direcției județene de evidență a persoanelor competentă.

Termenul de soluţionare a cererii: 30 de zile.

Acte necesare:

 1. Hotărârea de divorţ definitivă, în original şi copie;

Hotărârile judecătoreşti, certificatele / extrasele de stare civilă, documentele care certifică schimbarea pe cale administrativă a numelui, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

 1. Traducerea legalizatăîn original;
  3. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ.

 1. Procură specială(după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;
  DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
  DECLARAȚIA / PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961), şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public) sau

DECLARAȚIA / PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

 1. Copii simple:
  – carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;
  – carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;
  – certificatul de căsătorie
  – certificatul de naştere.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca

Divorţul pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca se înscrie prin menţiune, pe marginea actului de căsătorie, numai după recunoaşterea hotărârii de divorţ de către tribunalul competent din România.

Acte necesare:

 1. Hotărârea de divorţ definitivă, cu APOSTILĂ / SUPRALEGALIZARE, după caz, în original şi copie;
  2. Traducerea legalizatăîn original;
  3. Sentinţa de recunoaştere, pronunţată de către tribunalul competent din România, definitivă, în original;

Excepții de la procedura recunoașterii de către tribunal:

În conformitate cu prevederile art. 1095 din Noul Cod de Procedură Civilă, Hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi ori, în lipsă de recunoaştere, au fost pronunţate în baza legii determinate ca aplicabilă conform dreptului internaţional privat român, nu sunt contrarii ordinii publice de drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare. 

În aceste situații pentru înscrierea mențiunii de divorț se parcurge procedura descrisă în secțiunea

 Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv mențiunea de divorț se va înscrie cu aprobarea DEPABD.

 1. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ

 1. Procură specială(după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961), şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public) sau PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

 1. Copii simple:
  – carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;
  – carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;
  – certificatul de căsătorie
  – certificatul de naştere.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ pronunţat în străinătate

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere.

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare (a înregistrat / transcris) actul de naştere, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Acte necesare

Înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene

Menţiunile de căsătorie şi divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia divorţului pronunţat în Danemarca se înscriu pe marginea actului de naştere cu aprobarea direcției județene de evidență a persoanelor competentă.

Termenul de soluţionare a cererii: 30 de zile.

Acte necesare:

 1. Certificatul / extrasul de căsătorie cuapostilă / supralegalizat, după caz, în original şi copie;

Notă: Certificatele / extrasele de stare civilă emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

În cazul în care pe marginea actului de naştere figurează înscrisă mențiunea de căsătorie încheiată în străinătate, fără a fi transcrisă în registrele de stare civilă române, se procedează numai la înscrierea pe marginea actului de naștere a mențiunii de divorț pronunțat în străinătate, în această situație fiind necesare doar înscrisurile referitoare la divorț (enumerate mai jos). Pentru a cunoaște această informație este necesară verificarea prealabilă de către ofițerul de stare civilă de la primăria/spclep care are în păstrare actul de naștere.

 1. Hotărârea de divorţ definitivă, cu APOSTILĂ,după caz, în original şi copie;

Hotărârile judecătoreşti, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

 1. Traducerea legalizată în original, a documentelor de la pct. 1 şi 2;

EXTRASELE MULTILINGVE DE CĂSĂTORIE (FORMULA „B”), emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

 1. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ.

 1. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961), şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public) sau PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

 1. Copii simple:
  – carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;
  – carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;
  – certificatul de căsătorie
  – certificatul de naştere.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Înscrierea menţiunilor de căsătorie de divorţ pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca

Menţiunea de căsătorie se înscrie pe marginea actului de naştere cu aprobarea direcției județene de evidență a persoanelor competentă, după ce divorţul pronunțat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca a fost recunoscut de către tribunalul competent din România.

În acest caz menţiunea de divorţ se înscrie în baza hotărârii pronunţată în străinătate şi a hotărârii de recunoaştere (exequator) pronunţată de către tribunalul competent din România.

Acte necesare:

 1. Certificatul / extrasul de căsătorie cu apostilă / supralegalizat, după caz, în original şi copie;

Notă: Certificatele / extrasele de stare civilă emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

În cazul în care pe marginea actului de naştere figurează înscrisă mențiunea de căsătorie încheiată în străinătate, fără a fi transcrisă în registrele de stare civilă române, se procedează numai la înscrierea pe marginea actului de naștere a mențiunii de divorț pronunțat în străinătate, în această situație fiind necesare doar înscrisurile referitoare la divorț (enumerate mai jos). Pentru a cunoaște această informație este necesară verificarea prealabilă de către ofițerul de stare civilă de la primăria/spclep care are în păstrare actul de naștere.

 1. Hotărârea de divorţ definitivă, cu APOSTILĂ / SUPRALEGALIZARE, după caz, în original şi copie;
  3. Traducerea legalizată, în original, a documentelor de la pct. 1 şi 2;

EXTRASELE MULTILINGVE DE CĂSĂTORIE (FORMULA „B”), emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

 1. Sentinţa de recunoaştere, pronunţată de către tribunalul competent din România, definitivă, în original;

Excepții de la procedura recunoașterii de către tribunal:

În conformitate cu prevederile art. 1095 din Noul Cod de Procedură Civilă, Hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi ori, în lipsă de recunoaştere, au fost pronunţate în baza legii determinate ca aplicabilă conform dreptului internaţional privat român, nu sunt contrarii ordinii publice de drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare. 

În aceste situații pentru înscrierea mențiunii de divorț se parcurge procedura descrisă în secțiunea Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv mențiunea de divorț se va înscrie cu aprobarea DEPABD.

 1. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ

 1. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961), şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public) sau PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

 1. Copii simple:
  – carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;
  – carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;
  – certificatul de căsătorie
  – certificatul de naştere.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.