Acte Necesare

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT -PRIMA AUTORIZARE (Anexa 1)​
CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT -PRIMA AUTORIZARE (Anexa 2)
MODIFICARE AUTORIZATIE TRANSPORT/TAXI - PERSOANE FIZICE (ANEXA 4)
MODIFICARE AUTORIZATIE TRANSPORT/TAXI OPERATORI (ANEXA 5)
CERERE PENTRU VIZA 5 ANI AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT (ANEXA 7)
CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIE DE TAXI/COPIE CONFORMA (ANEXA 9)