Regulament de Organizare si Functionare/ Cod etic

Regulament de ordine interioară

Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Floresti

Dispozitia cu privire la aprobarea codului de conduita