Legislație

Hotărâri ale Consiliul Local Florești

 

 

HCL 132/2013 privind aprobarea normelor de păstrarea a curățeniei, de gospodărire, a normelor pentru păstrarea ordinii și liniștii publice în comuna Florești pentru stabilirea valorilor amenzilor

 

HCL 170/2008 pentru asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul comunei Florești, buna gospodărire a acesteia și păstrarea normelor de igienă, modificata cu HCL 164/2021

 

HCL 89/2017 privind asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul comunei Florești, buna gospodărire a acesteia și respectarea normelor de igienă la nivelul Comunei

 

HCL 8/2016 privind abadonarea, aruncarea și gestionarea necontrolată a deșeurilor pe domeniul public și privat al comunei Florești

 

HCL 97/2013 privind obligația proprietarilor de terenuri intravilane arabile de pe raza comunei pentru întreținerea acestora

 

HCL 151/2019 privind stabilirea unor obligații în sarcina cetățenilor care locuiesc în vecinătatea malurilor cursurilor de apă din comuna Florești

 

HCL 37/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă și agrement situate pe domeniul public al comunei Florești

 

HCL 66/2017 privind aprobarea regulamentului privind deținerea și accesul persoanelor însoțite de câini în comuna Florești

 

HCL 51/2013 completată prin HCL 15/2015 privind obligativitatea asociațiilor de proprietari de a amenaja și împrejmui platformele gospodărești

 

HCL 39/2023 privind Reglementarea regimului juridic contravențional pentru oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al comunei Florești

 

HCL 121/2021 privind regulament pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea primăriei comunei Florești completat prin HCL nr. 110/2022 privind completarea regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea primăriei comunei Florești

 

HCL 67/2021 privind reglementarea circulației și aprobarea instituirii tarifelor aferente autorizațiilor speciale de transport pentru circulația vehiculelor cu depășirea maselor totale maxime admise

 

HCL 16/2010 privind utilizarea ATV-urilor si motocicletelor de curse pe raza comunei Florești

HL 107/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru întreținerea curățeniei și îmbunătățirea circulației pe drumurile publice din comuna Florești(Vehicule cu tracțiune animală)

 

HCL 38/20170 privind aprobarea reglementarii activitatilor comerciale pe raza comunei Floresti, modificată prin HCL 116/ 2023

 

HCL 6/2020 privind modificarea regulamentului de eliberare a acordurilor de funcționare pentru agenții economici cre desfășoară activități economice pe raza comunei Florești

 

HCL 7/2020 privind modificarea regulamentului privind organizarea si executarea serviciului 

de transport în regim de taxi