Protecția Copilului

Acte necesare pentru părinte care pleacă la muncă în străinătate

Pentru situația în care copilul rămâne la rude

Pentru părinte/părinți:

 • Copie acte de identitate;
 • Copie certificat de căsătorie;
 • Dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea părintească (copie
  hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț, copie certificat de deces al celuilalt părinte), dacă este cazul;
 • Declarație tipizată;
 • Cerere judecătorie;
 • Alte acte (dacă acestea există) contract de muncă, permis de muncă care să ateste unde va/vor pleca părintele/părinții și pentru ce perioadă etc


Pentru copil:

 • Copie certificat de naștere/carte de identitate;
 • Adeverință de școlarizare (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală privind starea de sănătate al acestuia.


Pentru persoana la care rămâne în grijă:

 • Copie act de identitate;

 • Cazier judiciar;

 • Dovada veniturilor (adeverință de salariat, talon de pensie etc.);

 • Dovada spațiului de locuit;

 • Adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos;

 • Declarație tipizată;

 • Alte acte doveditoare care pot descrie situația familială sau a copilului, în funcție de situație sau la cererea SPAS-ului sau a judecătoriei.