Centrul de Zi

Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități
Florești

Servicii oferite de centru:

 

 • Psihologie
 • Logopedie
 • Kinetoterapie
 • Consiliere psihopedagogică
 • Asistență socială

Contact:

 • Adresa: Gheorghe Doja, Bloc J1, Scara 2, Florești, județul Cluj

Listă documente accesare servicii:Cererea tip de înscriere

Documente în original și copie


 • Acte de stare civilă – certificat naștere și/ sau carte de identitate copil, copie CI părinți/ reprezentant legal;
 • Certificate de căsătorie/ deces/ sentință de divorț, (după caz);
 • Actele de stare civilă ale familiei și identitate copil și aparținători ( carte de identitate pentru toți membri familiei, documente de încredințare a copilului în cauză, certificat de încadrare în grad de handicap al vreunui membru al familiei);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate;
 • Planul de abilitare- reabilitare a copilului cu dizabilități emis de DGASPC Cluj;
 • Certificat medical de la medicul de specialitate sau scrisoare medicală cu diagnostic;
 • Adeverință medicală pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie pentru frecventare colectivitate;
 • Copie evaluare/ plan de terapie;
 • Documente din care să rezulte veniturile familiei (adeverințe de venit, cupoane de pensie);
 • Adeverință de la grădiniță/ școală (dacă este cazul);
 • Certificat medical tip A5 sau scrisoare medicală de la medicul specialist în care să fie precizat diagnosticul.
 • Acte de stare civilă – certificat naștere și/ sau carte de identitate copil, copie CI părinți/ reprezentant legal;
 • Certificate de căsătorie/ deces/ sentință de divorț, (după caz);
 • Actele de stare civilă ale familiei și identitate copil și aparținători ( carte de identitate pentru toți membri familiei, documente de încredințare a copilului în cauză, certificat de încadrare în grad de handicap al vreunui membru al familiei);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate;
 • Planul de abilitare- reabilitare a copilului cu dizabilități emis de DGASPC Cluj;
 • Certificat medical de la medicul de specialitate sau scrisoare medicală cu diagnostic;
 • Adeverință medicală pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie pentru frecventare colectivitate;
 • Copie evaluare/ plan de terapie;
 • Documente din care să rezulte veniturile familiei (adeverințe de venit, cupoane de pensie);
 • Adeverință de la grădiniță/ școală (dacă este cazul);
 • Certificat medical tip A5 sau scrisoare medicală de la medicul specialist în care să fie precizat diagnosticul.