Rapoarte de evaluare a legii 544/2001

Accesul la informațiile de interes public   Raportul privind implementarea Legii 544/2001 privind Accesul la informațiile de interes public cuprinde cel puţin următoarele elemente:
 • numărul total de solicitări de informaţii de interes publi
 • numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
 • numărul de solicitări rezolvate favorabil
 • numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.)
 • numărul de solicitări adresate
 • numărul de solicitări adresate de persoane fizice
 • numărul de solicitări adresate de persoane juridice
 • numărul de reclamaţii
 • numărul de plângeri în instanţă
 • costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice
 • sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate
 • numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare
 • numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns
 • informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie
 • măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii
Rapoarte:
2001-pe-anul-2016
2001-pe-anul-2017
2001-pe-anul-2018
2001-pe-anul-2019
2001-pe-anul-2020
2001-pe-anul-2021
2001-pe-anul-2023
Formular tip cerere de informatii de interes public:
Formular-tip-cerere-de-informații-de-interes-public
Numele funcționarului public responsabil cu implememntarea Legii 544/2001 – Tantau Sorina Liliana Modalitate de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal): Reclamatie-administrativa-2 Reclamatie-administrativa-1 Raspuns-la-reclamatie Scrisoare-de-raspuns-la-cerere