Autoritate Tutelară

Acte necesare pentru asistare - Contracte de întreținere
Legea Nr. 17/2000

Acte necesare pentru întreținut/întreținuți:

 • Buletin / carte de identitate – copie + original
 • Certificat de naștere – copie + original
 • Certificat de căsătorie, sau după caz sentința de divorț, certificat de deces (soț, soție, copii) – copie + original
 • Dovezi venituri (cupoane de pensie, adeverințe de venit, etc.)
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate, că nu a fost și nu este în evidență cu boli psihice
 • Evaluare de la medicul specialist din care să rezulte discernământul persoanei
 • Extras de carte funciară pentru imobil – nu mai vechi de 30 de zile
 • Cerere adresată Primăriei comunei Florești, care în mod obligatoriu trebuie să conțină clauzele care vor proteja interesul persoanei vârstnice (formular tipizat)

Acte necesare pentru întreținător/întreținători:

 • Buletin / carte de identitate – copie + original
 • Certificat de naștere – copie + original
 • Certificat de căsătorie, sau după caz sentința de divorț, certificat de deces (soț, soție, copii) – copie + original
 • Dovezi venituri – adeverință de venituri sau cupon de pensie)
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate, că nu a fost și nu este în evidență cu boli psihice
 • Evaluare de la medicul specialist din care să rezulte discernământul persoanei
 • Cazier judiciar
 • Extras de carte funciară pentru imobilul aflat în proprietate – nu mai vechi de 30 de zile

Lista documentelor necesare pentru obţinerea dispoziţiei de numire a curatorului special pentru reprezentarea/asistarea copilului minor la dezbaterea și acceptarea succesiunii

 • Cerere tip;
 • Certificat de naştere copil/copii;

 • Certificat căsătorie părinţi;

 • Act identitate părinţi şi copil (dacă a împlinit 14 ani);

 • Certificat deces părinte (dacă este cazul);

 • Hotărâre divorţ părinţi (dacă este cazul);

 • Declaraţie tip completată şi semnată de către persoana care va fi numită curator;

 • Act identitate al persoanei care va fi numită curator;

 • Declaraţie tip completată şi semnată de către minorul care a împlinit 14 ani;

 • Documente privitoare la actul juridic pentru a cărei încheiere se solicită încuviinţarea (după caz-certificat de deces la succesiuni, testament, certificat moştenitor, certificat de grefă emis de Instanţa Judecătorească pe rolul căreia se află înregistrat dosarul spre soluţionare, act proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului, antecontracte, extrase de cont, etc.);

 • Adresă emisă de către Biroul Notarial din care să reiasă că a fost deschisă procedura succesorală;

 • Alte documente necesare, în raport cu cererea formulată.  
Notă:
 • Documentele se depun în copie xerox, după verificarea conformităţii copiei cu originalul;

 • Petiţionarul va avea asupra sa documentaţia de mai sus în original şi copie xerox.