Proiect buget initial

03 ianuarie 2023

 

Primaria comunei Floreşti a iniţiat procedura de consultare publică, în conformitate cu
prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, pe prevederile Proiectului de buget

al comunei Floreşti.


Proiect buget 2023

 

Etapa consultării publice are loc în perioada 03 ianuarie – 18 ianuarie 2023, ora 16.00.

 

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observaţiile, punctele de vedere la adresa de email: raluca.doja@floresticluj.ro sau pot înregistra adrese scrise la Primăria Comunei Floreşti,

str. Avram Iancu nr.170, în atenţia Direcţiei Economice.

Poziția suburbană și-a pus amprenta asupra dezvoltării localității și asupra profilului său economic.

Pe primul loc se situează construcțiile și industria.

Pe locul secund se situează agricultura, creșterea animalelor și activități legate de industria alimentară.

Datorită condițiilor pedoclimatice din zonă se cultivă plante de câmp ca: porumb orzoaică de primăvară, grâu de toamnă, cartofi. Pe suprafețe mai restrânse și în ferme specializate se cultivă legume cum ar fi: varza de toamnă, morcovi, țelină, fasole, mazăre, roșii, castraveți, etc.

Cultura pomilor fructiferi și cea a viței de vie se practică pe suprafețe restrânse, mai mult în curțile oamenilor, pentru consumul propriu.

Alte activități cu caracter agricol practicate în comuna sunt: morărit și panificație, industrializarea cărnii și a laptelui, fabricarea rachiurilor naturale.

Baza materială pentru dezvoltarea sectorului agricol din comuna Florești cuprinde: 30 tractoare U-650, 23 tractoare U-445, 8 tractoare sub 30 C.P., 12 mașini de semănat cereale, 5 mașini de semănat plante prăşitoare, 2 mașini de plantat cartofi, 5 combine autopropulsate de recoltat cereale păioase, 5 echipamente pentru efectuarea tratamentelor chimice, în jur de 100 atelaje cu tracţiune animală, toate acestea de mai sus fiind în proprietate privată.

Pe lângă aceste activități, în comună își desfășoară activitatea și alți agenți economici cu alte obiecte de activitate, cum ar fi: autoservice, construcții civile și industriale, confecții metalice, prelucrarea lemnului, comerț cu produse petroliere, comerț cu produse industriale, pesticide, îngrășăminte, etc.

Pe raza comunei sunt înregistrate un număr de 639 societăți comerciale, care au fie punct de lucru, fie proprietăţi, fie activități economice. Dintre acestea în jur de 400 de societăți sunt active din punct de vedere economic pe raza comunei şi prestează diverse activități economice (producție, industrie, construcții, comerț, agricultură, servicii, etc).

Dată fiind apropierea foarte mare de municipiul Cluj-Napoca şi includerea comunei Floreşti în zona metropolitană Cluj, în ultimii ani au apărut tot mai multe investiţii locale şi în alte ramuri economice. Astel pe teritoriul comunei sunt amplasate două supermarketuri Polus și Metro, 1 hotel, 5 pensiuni, 3 benzinării, cartierul de blocuri ANL Cetatea Fetei, acesta din urmă pe dealul cu acelaşi nume. În comună funcţionează două hidrocentrale: Floreşti I (1986) şi Floreşti II (1987).