Comisii de specialitate

Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activități economico-financiare şi agricultură.
 1. Dehenes Dan – Dorian, preşedinte
 2. Iakab – Chirca Anca – Mihaela, secretar
 3. Irimieş Viorel, membru
 4. Fodor Norbert, membru
 5. Todoran Marius – Iosif, membru

Comisia de specialitate nr. 2 – Comisia juridică şi de disciplină
 1. Cristolțan Camelia – Anamaria, preşedinte
 2. Micle George – Emanuel, secretar
 3. Martin Edmund – Antal, membru
 4. Bitică Marius Daniel, membru
 5. Contraş Lucian-Teo, membru

Comisia de specialitate nr. 3 – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, pentru activități de protecție socială, muncă, protecţia copilului.
 1. Brad Adriana, preşedinte
 2. Moga Bogdan – Claudiu, secretar
 3. Danciu Emil, membru
 4. Vădan Mihai – Adrian, membru
 5. Blaj Darius-Olivian, membru

Comisia de specialitate nr. 4 – Comisia pentru activități de amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism.
 1. Martin Edmund-Antal, președinte
 2. Hinteuar Tatiana-Rodica, secretar
 3. Crişan Gabriel, membru
 4. Moga Bogdan-Claudiu, membru
 5. Albert Zoltan, membru
 6. Todoran Marius-Iosif, membru
 7. Udrea Flaviu Dacian, membru