Program colectare selectivă

PROGRAM COLECTARE DEȘEURI
LOT 1 SECȚIA 2