Acte necesare eliberare autorizatii de construire

Acte necesare:
  • Cerere
  • Taxa
  • Documentatia tehnica pentru autorizatia de construire (certificatul de urbanism +
    avizele solicitate)
  • Memoriu Tehnic
  • Deviz de lucrări