Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative