Dezbatere publică privind Planul Urbanistic Zonal – Drum Transregio TR35( Centura metropolitană și drumuri de legătură)