TehnicKP

Proiect Buget 2024

15 ianuarie 2024   Primaria comunei Floreşti a iniţiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, pe prevederile Proiectului de buget al comunei Floreşti.   Proiect buget 2024   Etapa consultării publice are loc

Anunț privind rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante de execuție

Anunț privind rezultatele finale ale concursului organizat in vederea ocuparii unor posturi contractuale vacante în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din cadrul Compartimentului de asistență socială, al Serviciului de Asistentă socială, Medicină  Școlară, Probleme Romi al Comunei Floresti.

Anunț rezultate proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – Primăria Floresti, Județul Cluj

Anunț privind rezultatele  probei interviu a concursului organizat in vederea ocuparii unor posturi contractuale vacante în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din cadrul Compartimentului de asistență socială, al Serviciului de Asistentă socială, Medicină  Școlară, Probleme Romi al Comunei Floresti.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a unor obiective de investiții, începute în anul 2023 și nefinalizate

CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI, întrunit în ședință ordinară la data de decembrie 2023,
Luând în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a unor obiective de
investiții, începute în anul 2023 și nefinalizate,
Analizând Referatul de aprobare nr. 82576/19.12.2023 întocmit de primarul comunei Florești, dl Pivariu
Bogdan Nicolae,
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) și art 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale,
În temeiul art. 129 și art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,