Proces Verbal 45.363/20.05.2024

Proces verbal întocmit cu prilejul întrunirii comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Florești, jud. Cluj.