Convocator nr. 45.175/17.05.2024

CONVOCATOR

Se convoacă Consiliul local al comunei Florești în ședință ordinară pentru data de 23.05.2024, ora 15,00, la sediul Consilului Local al comunei Florești, str. Avram Iancu nr. 170, cu următorul proiect ale ordinii de zi, inițiat de către primarul comunei Florești, conform anexei.