Acte necesare|

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL şi COPIE! ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!

În cazul dobândirii bunurilor impozabile prin sentinţă judecătorească la dosar se anexează copie după comunicarea sentinţei.

1. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ

 

  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

  • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie;

  • Fişă de înmatriculare;

  • Carte de identitate a mijlocului de transport;

  • Buletin/Carte de identitate; 

2. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

 

  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

  • Contract de vânzare/cumpărare tradus în limba română – traducere legalizată;

  • Carte de identitate a mijlocului de transport (cartea emisă de R.A.R.);

  • Fişă de înmatriculare;

  • Buletin/Carte de identitate; 

3. ACT ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN VEDEREA ÎNMATRICULARII TEMPORARE

 

  • Declaraţie tip , completată la secţiunile care revin contribuabilului;

  • Fişă de înmatriculare;

  • Acte de proprietate ale mijlocului de transport: carte de identitate, certificat de înmatriculare;

  • Acte pentru dovedirea reşedintei: contract de închiriere vizat de către Administraţia Financiară, declaraţia notarială a persoanei la al cărei domiciliu locuieşte, extras de carte funciară în cazul în care deţine o proprietate în localitatea Floresti sau legitimaţie de cămin în cazul studenţilor;

  • Acte de identitate: paşaport, legitimaţie de şedere temporară în România cu viza la zi;

4. ACTE ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR

 

  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

  • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, act de partaj şi vânzare-cumpărare etc.;

  • Buletin/Carte de identitate – pentru toţi proprietarii
  • Certificatul energetic

5. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)

 

  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

  • Act de proprietate: contract vânzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare/cumpărare etc.;

  • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;

  • Buletin/Carte de identitate – pentru toţi
  • Certificatul energetic

6. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

 

  • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;

  • Declaraţie tip de la Camera Agricolă pe categorii de folosinţă;

  • Buletin/Carte de identitate – pentru toţi proprietarii;

7. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)

 

  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

  • Buletin/Carte de identitate – pentru toţi proprietarii;

  • Autorizaţia de construcţie;

  • Procesul-verbal de recepţie; să nu depăşească 30 de zile de la data întocmirii;

  • Autorizaţia de demolare şi procesul verbal încheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii referitor la suprafaţa demolată, data terminării lucrării;

  • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
  • Certificatul energetic;

8. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

 

  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

  • Act de proprietate: contract vânzare-cumpărare, autorizaţia de construcţie etc.;

  • Contract de inchiriere teren – de la Serviciul Parcări

  • Schiţa construcţiei: cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul

  • construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a garajului;

  • Buletin/Carte de identitate

9. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE ÎN LEASING

 

  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

  • Act de proprietate: contract de leasing;

  • Fişă de înmatriculare;

  • Carte de identitate a mijlocului de transport;

  • Talon de înmatriculare;

  • Buletin/Carte de identitate;

10. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ/PRIVATĂ AFLATE ÎN ADMINISTRARE/FOLOSINŢĂ de către persoane fizice

 

  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

  • Contract de închiriere sau concesiune;

  • Buletin/Carte de identitate;

11. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 

  • Declaraţie tip;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close Search Window