Comunicat privind desemnarea membrilor secțiilor de votare

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 38 FLOREȘTI

str. Avram Iancu nr. 170, comuna Florești, jud. Cluj

C  O  M  U  N  I  C  A  T 

În aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 135/2020 și art. 30 alin. (4)—(10) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, văzând dispozițiile Hotărârii nr. 110/21.09.2020 pronunțată de BIROUL ELECCTORAL CENTRAL, privind completarea Hotărârii nr. 77/04.09.2020, BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 38 FLOREȘTI aduce la cunoștința partidelelor politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri care au depus liste de candidați ori propuneri de candidați pentru funcția de primar în circumscripția electorală nr. 38 că la data de 24 septembrie 2020, orele 9:00 va avea loc procedura de  desemnare a membrilor birourilor electorale a secțiilor de votare constituite în circumscripția nr. 38 Florești.

Având în vedere necesitatea asigurării predictibilităţii actelor și operațiunilor electorale, precum și prevederile legii, comunicarea reprezentanţilor partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale şi organizațiilor cetăţenilor aparținând minorităţilor naționale care participă la alegeri în circumscripția nr. 38 Florești se efectuează în data de 23 septembrie 2020, ora 12.00, conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 În acest sens, BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 38 FLOREȘTI, în respectarea  dispozițiilor evocate anterior, atrage atenția că  participarea delegaților desemnați de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri în data 24 septembrie 2020 va fi condiționată de prezentarea unui act de identitate și a împuternicirii din partea partidului politic, alianței politice sau organizației minorităților naționale. Rezultatul tragerii la sorți se va aduce de îndată la cunoștință prin publicarea procesului-verbal pe site-ul Primăriei și prin afișare.

PREȘEDINTE,

Judecător, Călina Maria Crișan