Proces Verbal desemnare presedinți și locțiitori secții de votare