Comunicat Ecocentru destinat colectării temporare a deșeurilor

Ref: ECOCENTRUL destinat colectării temporare a deșeurilor cu aport voluntar a devenitoperational și vor putea fi colectate deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolăridin gospodării, ambalaje reciclabile și deșeuri electrice și electrocasnice

Centrul este destinat colectării următoarelor tipuri de deșeuri:

1. Deșeuri voluminoase -mobilier, covoare, lemn, saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, (altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice).

2. Deșeuri din construcții și demolări rezultate din locuintele proprii ale cetățenilor în urma activităților de amenajare/reamenajare interioară, pentru care nu se emite Autorizație de Construire de către Primăria Florești. Din categoria deșeurilor din construcții și demolări este permisă colectarea betonului, cărămizi, țigle și produse ceramice, amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, fără conținut de substanțe periculoase, polistiren, rigips, vată minerală

3. Deșeuri de ambalaje reciclabile: Hârtie, carton, plastic, metal ,sticlă sau lemn

4. Deșeuri electrice, electrocasnice

Cantitățile maxime de deșeuri care pot fi predate cu titlu gratuit în centru sunt următoarele:

• 200 Kg/lună/persoană din deșeurile voluminoase

• 1.000 kg/lună/persoană, pentru deșeurile care intră în categoria deșeurilor de construcții (beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, fără conținut de substanțe periculoase).

• 100 kg/lună/persoană pentru deșeurile de polistiren, rigips și vată minerală. • Cantitate nelimitată din deșeurile de ambalaje reciclabile

Potrivit Regulamentului, preluarea deșeurilor în centrul de colectare se efectuează exclusiv de la persoanele fizice care au domiciliul în Comuna Floresti sau dețin un imobil construit, atât din zonele cu case cât și zonele cu blocuri. Persoanele fizice vor transporta deșeurile la centrul de colectare personal, în regie proprie.

Cetățenii pot transporta la Centrul de Colectare numai deșeurile generate din gospodăriile proprii, nu din activități comerciale sau industriale și au obligația de a prezenta dovada plății la zi a taxei de salubritate.

La Centru nu vor fi preluate deșeurile amintite dacă provin de la agenți economici sau de la persoane care nu pot face dovada domiciliului sau reședinței pe raza comunei Florești, sau dovada deținerii unui imobil construit.

IMPORTANT

Deșeurile din construcții trebuie transportate în saci rezistenți și nu vor conține poliuretani, sticlă sau pământ.

            ECOCENTRUL este situat pe sensul de mers spre ieșirea din localitatea Florești, după sensul giratoriu de la Luna de Sus, pe partea dreaptă din Drumul National DN1E60, conform hărții atașate.

            De asemenea, începând cu data de 29 martie a.c., punctul temporar de colectare deșeuri din zona străzii Balastierei a fost desființat, zona va fi monitorizată video și de către poliția locală și vor fi aplicate sancțiuni persoanelor care vor transporta deșeuri în loc neautorizat.

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE COLECTARE:

LUNI – VINERI între orele 08:00-16:00

SÂMBĂTĂ între orele 08:00-12:00