Comunicat Ref: Măsurători în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară pe raza UATFlorești – zonele denumite Bârc, Sub Poligon și Dealul de Jos