Compartiment ANL – Acte necesare și criterii de selecție