Acte necesare

Persoane juridice

1. Impozitul/taxa pe clădiri 2. Impozitul/taxa pe teren 3. Impozitul asupra miloacelor de transport 4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă 5. Eliberare certificat fiscal 6. Taxa hotelieră 7. Impozitul pe spectacole a) Vizare bilete: b) Decont

Persoane fizice

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL şi COPIE! ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN! În cazul dobândirii bunurilor impozabile prin sentinţă judecătorească la dosar se anexează copie după comunicarea sentinţei. 1. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ