Acte necesare|

1. Impozitul/taxa pe clădiri

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate/administrare/folosinţă/închiriere /concesionare etc.;
 • “În cazul persoanelor juridice, în mod obligatoriu, în orice acte prin care se dobândeşte/înstrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii.”
 • Autorizaţia de construire şi procesul – verbal de recepţie – în cazul clădirilor nou construite;
 • Autorizaţia de demolare şi procesul – verbal încheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii 
 • Documentele care au stat la baza înregistrării contabile a reevaluării/modernizării/ modificării/extinderii etc. 
 • Certificatul energetic;

2. Impozitul/taxa pe teren

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate/ administrare/ folosinţă /închiriere/ concesionare/ arendare etc.;
 • Declaraţia de la Registrul Agricol atât pentru terenurile situate în intravilan cât şi pentru extravilan (biroul Taxe si Impozite str. Avram Iancu, nr.170); 

3. Impozitul asupra miloacelor de transport

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate şi traducere legalizată (dacă este cazul);
 • Contractul de leasing financiar;
 • Cartea de identitate a autovehiculului
 • Talon de înmatriculare;
 • Adeverinţă de la R.A.R. privind nr.de axe şi tipul de suspensie – la mijloacele de transport marfă peste 12 tone. 

4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Documente care stau la baza declaraţiei (autorizatie, proces-verbal de recepţie etc).

5. Eliberare certificat fiscal

 • Cerere tip, completată în 2 exemplare, semnată şi ştampilată;
 • Ultima balanţa de verificare.
 • Declaraţie tip în 2 ex. semnată şi ştampilată privind stabilirea taxei în sumă fixă; 

6. Taxa hotelieră

 • Declaraţie – decont tip, în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală; 

7. Impozitul pe spectacole

a) Vizare bilete:

 • Cerere – tip – pentru vizarea biletelor de spectacole în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Blocurile de bilete ce urmează a fi vizate – tipărite în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

b) Decont impozit spectacole

 • Declaraţie – decont în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

c) Activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă

 • Declaraţie de impunere tip, în 2 exemplare, privind sumele obţinute din activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close Search Window