Persoane Juridice

1. Impozitul/taxa pe clădiri

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate/administrare/folosinţă/închiriere /concesionare etc.;
 • “În cazul persoanelor juridice, în mod obligatoriu, în orice acte prin care se dobândeşte/înstrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii.”
 • Autorizaţia de construire şi procesul – verbal de recepţie – în cazul clădirilor nou construite;
 • Autorizaţia de demolare şi procesul – verbal încheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii 
 • Documentele care au stat la baza înregistrării contabile a reevaluării/modernizării/ modificării/extinderii etc. 
 • Certificatul energetic;

2. Impozitul/taxa pe teren

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate/ administrare/ folosinţă /închiriere/ concesionare/ arendare etc.;
 • Declaraţia de la Registrul Agricol atât pentru terenurile situate în intravilan cât şi pentru extravilan (biroul Taxe si Impozite str. Avram Iancu, nr. 170); 

3. Impozitul asupra miloacelor de transport

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate şi traducere legalizată (dacă este cazul);
 • Certificatul de atestare fiscală cu identificarea mijlocului de transport (daca este cazul)
 • Contractul de leasing financiar;
 • Cartea de identitate a autovehiculului;
 • Talon de înmatriculare;
 • Adeverinţă de la R.A.R. privind nr.de axe şi tipul de suspensie – la mijloacele de transport marfă peste 12 tone;

4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Documente care stau la baza declaraţiei (autorizatie, proces-verbal de recepţie etc);

5. Eliberare certificat fiscal

 • Cerere tip, completată în 2 exemplare, semnată şi ştampilată;
 • Ultima balanţa de verificare;
 • Declaraţie tip în 2 ex. semnată şi ştampilată privind stabilirea taxei în sumă fixă; 

6. Taxa hotelieră

 • Declaraţie – decont tip, în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală; 

7. Impozitul pe spectacole

a) Vizare bilete:

 • Cerere – tip – pentru vizarea biletelor de spectacole în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Blocurile de bilete ce urmează a fi vizate – tipărite în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

b) Decont impozit spectacole

 • Declaraţie – decont în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

c) Activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă

 • Declaraţie de impunere tip, în 2 exemplare, privind sumele obţinute din activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă.
 

Formulare impozite

Nume Fisier Descarcă
Anexa 1 la Model ITL001 Descarcă
Anexa 2 la Model ITL002 Descarcă
Anexa 3 la Model ITL003 Descarcă
Anexa 4 la Model ITL004 Descarcă
ITL001 Declaratie fiscala cladiri rezidentiale nerezidentiale mixte Descarcă
ITL003 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului taxa pe teren Descarcă
ITL005 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport Descarcă
ITL006 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone Descarcă
ITL007 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa Descarcă
ITL010 Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite taxe locale si alte venituri la bugetul local Descarcă
ITL008 Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale Descarcă
ITL011 Certificat de atestare fiscala Descarcă
ITL015 Declaratie fiscala Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Descarcă
ITL014 Declaratie fiscala Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate Descarcă
ITL016 Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transport Descarcă
ITL002 Declaratie fiscala cladiri rezidentiale nerezidentiale mixte persoane juridice Descarcă
ITL004 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului taxa pe teren persoane juridice Descarcă
ITL009 Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale persoane juridice Descarcă
ITL012 Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite taxe locale si alte venituri la bugetul local persoane juridice Descarcă
ITL013 Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice Descarcă