Acte necesare|

1. Impozitul/taxa pe clădiri

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate/administrare/folosinţă/închiriere /concesionare etc.;
 • “În cazul persoanelor juridice, în mod obligatoriu, în orice acte prin care se dobândeşte/înstrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii.”
 • Autorizaţia de construire şi procesul – verbal de recepţie – în cazul clădirilor nou construite;
 • Autorizaţia de demolare şi procesul – verbal încheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii 
 • Documentele care au stat la baza înregistrării contabile a reevaluării/modernizării/ modificării/extinderii etc. 

2. Impozitul/taxa pe teren

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate/ administrare/ folosinţă /închiriere/ concesionare/ arendare etc.;
 • Declaraţia de la Registrul Agricol atât pentru terenurile situate în intravilan cât şi pentru extravilan (biroul Taxe si Impozite str. Avram Iancu, nr.170); 

3. Impozitul asupra miloacelor de transport

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate şi traducere legalizată (dacă este cazul);
 • Contractul de leasing financiar;
 • Cartea de identitate a autovehiculului
 • Talon de înmatriculare;
 • Adeverinţă de la R.A.R. privind nr.de axe şi tipul de suspensie – la mijloacele de transport marfă peste 12 tone. 

4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Documente care stau la baza declaraţiei (autorizatie, proces-verbal de recepţie etc).

5. Eliberare certificat fiscal

 • Cerere tip, completată în 2 exemplare, semnată şi ştampilată;
 • Ultima balanţa de verificare.
 • Declaraţie tip în 2 ex. semnată şi ştampilată privind stabilirea taxei în sumă fixă; 

6. Taxa hotelieră

 • Declaraţie – decont tip, în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală; 

7. Impozitul pe spectacole

a) Vizare bilete:

 • Cerere – tip – pentru vizarea biletelor de spectacole în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Blocurile de bilete ce urmează a fi vizate – tipărite în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

b) Decont impozit spectacole

 • Declaraţie – decont în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

c) Activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă

 • Declaraţie de impunere tip, în 2 exemplare, privind sumele obţinute din activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close Search Window