Anunțul privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj