Anunțul privind rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj