Anunțul privind rezultatele soluționării contestației la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj