Anunț privind rezultatul soluționării contestațiilor privind selecția dosarelor la concursul de recrutare personal contractual la Creșa Cetatea Fetei Florești

Înregistrate privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea ocupării funcţiei contractuale de Educator puericultor debutant, cu studii superioare de scurtă durată, vacant pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Creșă Cetatea Fetei Florești, sectia română

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în temeiul prevederilor art. 32 alin.(1), art. 34 alin.(1)  lit.a) și alin. (2) din Regulamentul-Cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea nr.286/23 martie 2011, comunică următoarele rezultate ale soluționării contestației, conform procesului verbal nr.  56.997 din 20.08.2021: 

Mai multe detalii regăsiți în atașament.