Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă, Șef serviciu achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Florești, județul Cluj

Primăria Comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă, perioada nedeterminată, cu durata normală de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale H.G.nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

Mai multe detalii regăsiți în atașament.