Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj

Primăria Comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar vacante, în conformitate cu prevederile Codului administrativ şi ale H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările astfel: 

Mai multe detalii regăsiți în atașament.

Articole similare
Partajează acest articol