ANUNȚ PRIVIND REZULTATELE VERIFICĂRII ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

► Inspector, clasa I, grad profesional principal ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior

– 1 funcţie publică – Direcţia economică, Serviciul Taxe şi Impozite locale;

► Inspector, clasa I, grad profesional asistent ÎN Inspector, clasa I, grad profesional principal – 1 funcţie publică -Direcţia economică, Serviciul Taxe şi Impozite locale;

► Inspector, clasa I, grad profesional principal ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior – 1 funcţie publică – Direcţia economică, Compartiment Contabilitate, Buget, Finante

► Inspector, clasa I, grad profesional principal ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior

– 3 funcţii publice – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă al Persoanelor, 2 funcţii publice la Evidenţa persoanelor şi Ghişeu unic şi 1 funţie publică la Stare civilă;

► Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal ÎN Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior – 1 funcţie publică – Serviciul Achiziţii

Publice, Implementare Proiecte şi Postimplementare Proiecte;

► Inspector, clasa I, grad profesional principal ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior – 1 funcţie publică – Serviciul de Asistență Socială, Medicina Scolară și Probleme Romi, Compartiment Asistență Socială

► Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent ÎN Poliţist local, clasa I, grad profesional principal- 1 funcţie publică- Direcţia poliţia locală, Compartiment Protecţia Mediului;

► Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent ÎN Poliţist local, clasa I, grad profesional principal- 6 funcţii publice – Direcţia poliţia locală, Compartiment Ordine şi Linişte publică;

► Poliţist local, clasa III, grad profesional principal ÎN Poliţist local, clasa III, grad profesional superior – 1 funcţie publică – Direcţia poliţia locală, Compartiment Ordine şi Liniste publică;

► Poliţist local, clasa III, grad profesional principal ÎN Poliţist local, clasa III, grad profesional superior – 1 funcţie publică – Direcţia poliţia locală, Compartiment Circulaţia pe drumurile publice;

Mai multe detalii regăsiți în atașament.