Anunț nr. 74.524/04.11.2022

 • Inspector, clasa I, grad profesional principal ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior – 1 funcţie publică – Birou Fond Funciar și Registru Agricol;
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent ÎN Inspector, clasa I, grad profesional principal – 2 funcţii publice –Birou Urbanism;
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent ÎN Inspector, clasa I, grad profesional principal– 1 funcţie publică – Direcția economică, Compartiment Executări Silite;
 • Referent, clasa III, grad profesional principal ÎN Referent, clasa III, grad profesional superior-1 funcţie publică – Direcția economică, Serviciu Taxe și Impozite Locale;
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent ÎN Inspector, clasa I, grad profesional principal– 1 funcţie publică – Direcția economică, Compartiment Contabilitate, Buget, Finanțe;
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal  ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior– 1 funcţie publică – Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, la Evidența Persoanelor
 • Polițist local, clasa I, grad profesional asistent ÎN Polițist local, clasa I, grad profesional principal- 1 funcţie publică – Direcția poliția locală, Compartiment Ordine și Liniște publică;
 • Polițist local, clasa I, grad profesional asistent  ÎN Polițist local, clasa I, grad profesional principal – 1 funcţie publică – Direcția Poliția locală, Compartiment Disciplină în Construcții și Afișajul Stradal;
 • Polițist local, clasa I, grad profesional asistent  ÎN Polițist local, clasa I, grad profesional principal – 1 funcţie publică – Direcția Poliția locală, Compartiment Protecția Mediului
 • Polițist local, clasa III, grad profesional principal ÎN Polițist local, clasa III, grad profesional superior- 1 funcţie publică – Direcția Poliția locală, Compartiment Ordine și Liniște publică;
 •  Inspector, clasa I, grad profesional asistent  ÎN Inspector, clasa I, grad profesional principal– 1 funcţie publică – Serviciul de Asistență Socială, Medicină Școlară și Probleme Romi, Compartiment Asistență Socială
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal  ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior– 1 funcţie publică – Serviciul de Asistență Socială, Medicină Școlară și Probleme Romi, Compartiment Asistență Socială