Anunț de licitație privind concesionarea terenului aparținând domeniului public al comunei Florești, zona ANL – a doua procedură