Anunț nr. 37.224/13.04.2022

· Șef Serviciu, grad I, Serviciul Taxe și Impozite Locale- 1 funcție publică de conducere vacantă