Abonamente transport ȊN ATENŢIA PENSIONARILOR ŞI A PERSOANELOR ȊNCADRATE ȊN GRAD DE HADICAP GRAV ŞI ACCENTUAT ŞI A ȊNSOŢITORILOR ACESTORA