Referitor abonamente subvenționate de Primăria Florești. În atenția publicului călător cu mijloacele de transport public

Primăria Florești va continua și în acest an subvenționarea abonamentelor de călătorie pe mijloacele de transport public ale CTP

În ceea ce privește elevii și studenții, modalitățile de acordare a acestor subvenționări s-au modificat radical în urma HG

435 / 2020, privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru

modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu

metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.

Astfel,

1. ELEVII CARE SOLICITĂ GRATUITATEA PENTRU TRANSPORT LOCAL se prezintă direct la

centrele de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, având

carnetul de elev vizat la zi

2. ELEVII CARE SOLICITĂ GRATUITATEA PENTRU TRANSPORT INTER LOCAL depun la începutul

fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinței care

atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la

unitatea școlară. Unitatea de învățământ eliberează elevului care a depus cererea o adeverință ce atestă calitatea

acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu

și dreptul de a beneficia de transport gratuit. În baza adeverinței operatorul de transport eliberează documentul de

călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverința

eliberată de unitatea de învățământ. Ulterior, este necesar ca o copie a documentului de călătorie cu numele

operatorului și traseul pe care circulă elevul să se depună de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ.

Urmează procedurile de decontare între operator și Primărie, dar acestea sunt deja aspecte de contabilitate care

prezintă interes minim pentru publicul călător.

HG 435 / 2020, privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru

modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu

metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.

Capitolul I Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul local rutier și naval

Articolul 2(1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul

preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de

transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în

curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimație de transport/abonament/card sau

alte documente-tip, cu valabilitate lunară.(2) Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de

învățământ o situație care va cuprinde numărul de documente de transport emise și lista cu beneficiarii

acestora.(3) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la

decontare.(4) Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru

fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza

teritorială a unității de învățământ.

Capitolul II Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în

localitatea de domiciliu

Articolul 5 Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84

alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul

preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul

fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinței care atestă

calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea

școlară. Articolul 6 Unitatea de învățământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la art. 5 o adeverință

care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, traseul de la unitatea de învățământ la

localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit. Articolul 7 (1) În baza adeverinței prevăzute la art.

6, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de

transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de

învățământ.(2) O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul se depune

de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ. Articolul 8 (1) Fiecare unitate de învățământ transmite

consiliului județean până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situație cu suma cuvenită

pentru deplasarea elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier/naval la nivel județean, însoțită de

prezența la cursuri și numele operatorului de transport.(2) Situația prevăzută la alin. (1) se centralizează la nivelul

consiliului județean, pe fiecare unitate de învățământ.

Articole similare
Partajează acest articol