Programul Național de Cadastru și Carte Funciară – 07.11.2023