Programul Național de Cadastru și Carte Funciară – 06.11.2023