LISTĂ IMOBILE EXPROPRIATE CONFORM HCL 158 DIN 2019