Învățământ / Cultură

contact: tel.: 0734 778 241

Comuna Floreşti se află în partea vestică a oraşului Cluj-Napoca, pe malul drept al Someşului Mic, la intersecţia dintre Munţii Apuseni şi Podişul Transilvaniei. Străbătută de la est la vest de Drumul European E60, comuna cu suprafaţa de 6074 hectare are un relief depresionar, fiind înconjurată de dealuri cu altitudini medii de 400-500 m.

Comuna Floreşti este alcătuită din satele Floreşti, Luna de Sus şi Tăuţi, şi se află la o distanţă de numai 5 km de oraşul Cluj-Napoca.

Peisajul multiconfesional al Comunei Floreşti este întregit de tradiţiile populare potenţate de evenimente culturale şi folclorice. Prin promovarea formelor autentice ale culturii tradiţionale se face cunoscută şi înţeleasă frumuseţea, originalitatea, bogăţia şi deosebita valoare artistică a artei populare locale.

Ansamblu Folcloric “Şoimii Carpaţilor” al Casei de Cultura Floreşti, susţinut şi spijinit de Primăria Comunei Floreşti şi Consiliul Local.

Primele școli au apărut în jurul și sub conducerea bisericii, din nevoia de a-și asigura aceasta preoții și dascălii necesari la oficierea cultului divin. Acest fapt este general în istoria omenirii.

Și în Florești, localitate atât de veche, cu o populație românească numeroasă, este sigur că a existat o școală bisericească cu un numar restrâns de elevi, viitori dascăli de strană și unii dintre ei, preoți.

Acest lucru îl afirmăm și despre existența școlii maghiare din Florești, care a existat în prima sa formă ca o școală parohială cu mult timp înainte de anul 1820, când exista primul document păstrat despre atestarea ei.

În Florești trebuie să amintim însă și despre existența unei școli germane pentru coloniștii sași de aici, atestată documentar în 5 iulie 1676, care avea ca învățător pe Adam Wienner.

Între cele peste 380 de școli românești înființate și reorganizate de directorul național al școlilor din Transilvania, Gheorghe Șincai, este și școala din Florești. Prin decretul directorial din 25 decembrie 1787, ia ființă și aici prima școală sistematică sătească de limbă română.

Astăzi, învățământul este reprezentat prin 2 școli cu clasele I-VIII în satele Florești și Luna de Sus și clasele I-IV în satul Tăuți.