ÎNȘTIINȚARE

Referitor la: Obiectivul de investiții „ LUCRĂRI DE REPARAȚII STRADA RĂZOARE,
COMUNA FLOREŞTI, JUDEȚUL CLUJ, SEGMENTUL DE DRUM – ACCES DIN DN
1 SPRE VALEA GARBOULUI