Fond funciar și Registru agricol

BIROU FOND FUNCIAR ȘI REGISTRU AGRICOL

Tel: 0264-265.101, int.2

Email: fondfunciar@floresticluj.ro

Program cu publicul:

Marti:

08.30-16.00;

Joi:

08.30-18.00

FOND FUNCIAR

Șef Birou: IUORAȘ REMUS ADRIAN 0754-241.446

Inspector: ALBERT IMRE OTTO 0732-900.851

Inspector: MAN IOANA SABINA 0754-241.442

Inspector: UJOC VALENTINA LUCICA – 0729-980-878

REGISTRU AGRICOL

Inspector: VEDE ELENA CRISTINA 0755-015.992

Inspector: BORBELY MARIA 0734-778.263

DOCUMENTE NECESARE

FOND FUNCIAR

Documente necesare pentru:

1. Adeverință intravilan – cerere, copie CF, copie carte de identitate (sau CUI în cazul persoanelor juridice);

2. Viză plan de încadrare în zonă – cerere, copie după titlul de proprietate, plan de încadrare în zonă cu inventar de coordonate semnat de proprietari, copie carte de identitate (sau CUI), taxa 20 lei/plan;

3. Eliberare plan parcelar – cerere, copie după titlul de proprietate, copie carte de identitate, taxa 20 lei/plan;

4. Adeverință vânzare teren extravilan (conform Legii 17/2014) – cerere (tip), ofertă de vânzare (tip), extras CF mai nou de 30 de zile, plan de încadrare în zonă cu inventar de coordonate, copie carte identitate proprietari, certificat de atestare fiscală valabil, alte documente dacă este cazul.

REGISTRU AGRICOL

Documente necesare pentru:

1. Înregistrare imobil (apartament, casă, teren) sau modificare în registrul agricol – cerere (tip), 2 copii CF/ contract de vânzare-cumpărare/sentință/titlu de proprietate/certificat de moștenitor, copie carte identitate proprietari;

2. Adeverințe diverse – cerere (tip), copie carte de identitate;