Hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a unor obiective de investiții, începute în anul 2023 și nefinalizate

CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI, întrunit în ședință ordinară la data de decembrie 2023,
Luând în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a unor obiective de
investiții, începute în anul 2023 și nefinalizate,
Analizând Referatul de aprobare nr. 82576/19.12.2023 întocmit de primarul comunei Florești, dl Pivariu
Bogdan Nicolae,
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) și art 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale,
În temeiul art. 129 și art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Hotărârea 192 / 2023

Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei 1 și a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Florești nr. 171/16.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Floreşti