ANUNȚUL PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUȚIE TEMPORAR VACANTE -INSPECTOR RU