Anuntul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 21.657 din 23.01.2024