Anunț privind rezultatele soluționării contestației probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – Primăria Comunei Florești, Județul Cluj

Anunț privind rezultatele soluționării contestației probei scrise a postului contractual de: 

  • Psiholog – 1 post

în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din cadrul Compartimentului de asistență socială, al Serviciului de Asistentă socială, Medicină  Școlară, Probleme Romi al Comunei Floresti.